Remont 2012

Szkoła w Bartodziejach bez barier architektonicznych

Remont z udziałem środków PFRON


W szkole w Bartodziejach zakończył się przed kilkoma dniami remont, którego celem była likwidacja barier architektonicznych. Wykonany został podjazd dla osób niepełnosprawnych wraz z kilkunastoma metrami chodnika, wymienione zostały drzwi wejściowe prowadzące na szkolne boisko oraz wszystkie drzwi w salach na parterze budynku. Udało się także zamontować platformę umożliwiającą wjazd na salę gimnastyczną. Wykonanie remontu było możliwe dzięki umowie zawartej pomiędzy gminą Jastrzębia i radomskim starostwem, które dysponuje środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Całkowity koszt remontu to ponad 20 tys. zł.

Warto dodać, że w szkole w Bartodziejach podczas wyborów mieści sie lokal wyborczy, więc likwidacja barier ułatwi głosowanie osobom niepełnosprawnym.

- Dorota August, dyrektor PSP w Bartodziejach: likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych była dla naszej szkoły bardzo ważna. Jest to kolejny remont, który udało się wykonać w ciągu ostatnich kilku lat w budynku pamiętającym czasy przedwojenne. Dzięki systematycznym inwestycjom szkoła spełnia obecnie wszystkie standardy placówki oświatowej, posiada m.in. nowoczesne centralne ogrzewanie, funkcjonalną kuchnię i pomieszczenia sanitarne.

- Wojciech Ćwierz, radny:  dla mieszkańców Bartodziej szkoła ma ogromne znaczenie. Mimo, że placówka jest mała, gdyż liczy zaledwie 40 uczniów, to jej rola nie ogranicza się jedynie do edukacji dzieci. Szkoła od wielu lat jest centrum życia społecznego, odbywają się w niej zebrania sołeckie, spotkania stowarzyszenia mieszkańców i zajęcia klubu seniora. Na wiele działań szkoleniowych udaje się nam pozyskiwać dotacje unijne. Przez 2 lata w szkole funkcjonował niepubliczny punkt przedszkolny, którego działalność jako stowarzyszenie wznawiamy od 2 kwietnia. Wkrótce rozpoczynamy też realizację projektu szkoleniowego dla osób bezrobotnych, na który pozyskaliśmy 50 tys. zł. z unijnego programu POKL.


Znajdź kolegów...
Znajdź kolegów i koleżanki ze szkolnej ławy. Odwiedź szkołę w Bartodziejach
w portalu NASZA KLASA:


Wrzesień 2008 (nr 1) pdf
Listopad 2008 (nr 2) pdf
Styczeń 2009 (nr 3) pdf
Marzec 2009 (nr 4) pdf
Lipiec 2009 (nr 5) pdf
Wrzesień/październik (nr 6) pdf


Jesteś naszym 1160633 gościem.