Punkt przedszkolny 01/04/2010

„Dziś małe przedszkole – jutro sukces w szkole”

Od kwietnia br. w szkole w Bartodziejach rozpoczął działalność punkt przedszkolny „Krasnoludek” przeznaczony dla dzieci w wieku 3-5 lat. Organizacja zajęć z przedszkolakami finansowana jest z unijnego programu Kapitał Ludzki. Dotację na ten cel otrzymało Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych „Inspiracja” z Jastrzębi.

Głównym celem projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „Inspiracja” z Jastrzębi jest edukacja dzieci przedszkolnych z terenu gminy Jastrzębia w celu wyrównywania szans edukacyjnych w dalszym procesie kształcenia.
.
Cele szczegółowe to: stworzenie sześciu punktów przedszkolnych dla dzieci w wieku 3 – 5 lat w Bartodziejach, Jastrzębi, Lesiowie, Kozłowie, Mąkosach Starych i Woli Goryńskiej; przygotowanie autorskiego programu edukacji przedszkolnej, stymulowanie wszechstronnego rozwoju dzieci poprzez organizację różnorodnych zajęć; zapewnienie wysokiej jakości pracy przedszkoli m.in. poprzez udzielanie wsparcia metodycznego nauczycielom pracującym w projekcie; ukazanie rodzicom potrzeby ścisłej współpracy z osobami i instytucjami wspomagającymi proces edukacyjno – wychowawczy poprzez czynne zaangażowanie rodziców w działalność przedszkola; wspomaganie rodzin w pełnieniu funkcji wychowawczych

galeria zdjęć

 

 

 
 

Znajdź kolegów...
Znajdź kolegów i koleżanki ze szkolnej ławy. Odwiedź szkołę w Bartodziejach
w portalu NASZA KLASA:


Wrzesień 2008 (nr 1) pdf
Listopad 2008 (nr 2) pdf
Styczeń 2009 (nr 3) pdf
Marzec 2009 (nr 4) pdf
Lipiec 2009 (nr 5) pdf
Wrzesień/październik (nr 6) pdf


Jesteś naszym 1162347 gościem.