Promocja "Baśni o Żołędziu" 24/02/2010

Promocja „Baśni o Żołędziu" (24.02.2010)

W dniu 24 lutego 2010 r. w szkole w Bartodziejach odbyła się promocja „Baśni o Żołędziu”. Z tej okazji do naszej miejscowości przyjechała pani Walentyna Pawelec, autorka historii o starym dębie i drwalu z Bartodziej. 

Celem spotkania była promocja wydanej niedawno bajki, a więc jej pierwsza oficjalna prezentacja. W powstanie książeczki spory wkład włożyły dzieci. Wykonały bowiem ilustracje do poszczególnych fragmentów tekstu, z którym miały okazję zapoznać się już w październiku, podczas spotkania z panią Walentyną. Wtedy to właśnie zaproponowała ona uczniom wspólną pracę nad baśnią, co dało wspaniałe efekty. W trakcie spotkania treść baśni odczytali uczestnicy koła medialnego, którzy na okoliczność przybycia do nas pisarki przygotowali prezentację. Z kolei „szkolni dziennikarze” przeprowadzili interesujący wywiad, pytając w nim między innymi o początki pracy literackiej i dalsze plany w tym zakresie. Dodatkową atrakcją tego dnia była szansa indywidualnego kontaktu ze znaną pisarką. Każdy bowiem otrzymał od niej egzemplarz z dedykacją. W kolejce ustawili się wszyscy zgromadzeni: dzieci, nauczycielki, rodzice oraz członkowie Klubu Seniora, gdyż było to spotkanie wielopokoleniowe. Pani dyrektor uroczyście podziękowała wyjątkowemu  gościowi za zaangażowanie w życie naszej szkoły, uczniowie wręczyli pamiątkowe upominki. W zamian za to otrzymaliśmy drugi już wpis do naszej kroniki. Wizyta pisarki cieszyła się dużym zainteresowaniem i stała się niecodzienną okazją do wspólnej refleksji nad sztuką literacką.

Sprawozdanie sporządzili:
członkowie koła dziennikarskiego PSP w Bartodziejach


Znajdź kolegów...
Znajdź kolegów i koleżanki ze szkolnej ławy. Odwiedź szkołę w Bartodziejach
w portalu NASZA KLASA:


Wrzesień 2008 (nr 1) pdf
Listopad 2008 (nr 2) pdf
Styczeń 2009 (nr 3) pdf
Marzec 2009 (nr 4) pdf
Lipiec 2009 (nr 5) pdf
Wrzesień/październik (nr 6) pdf


Jesteś naszym 1162370 gościem.