Duninowie Bartodziejscy

Nasze kontakty - Duninowie Bartodziejscy z Kanady

                              
Strona www.bartodzieje.pl powstała na początku 2006 roku. Od tego czasu nawiązało z nami kontakt wielu dawnych mieszkańców Bartodziej i ludzi w przeszłości związanych z  naszą miejscowością. Internet stał się dla nich okazją do sentymentalnego powrotu do okresu młodości spędzonego w Bartodziejach. 

      Dzięki spotkaniu w sieci powstała również możliwość współredagowania naszego serwisu gdyż wiele osób dysponuje informacjami i zdjęciami, które warto w nim zaprezentować. Szczególnie zadowoleni jesteśmy ze współpracy z rodzinami związanymi z bartodziejskim majątkiem. Jest to przede wszystkim rodzina Janowskich, do których obecny dwór należał do 1988 roku, a ponadto potomkowie innych rodów władających Bartodziejami w ubiegłych stuleciach.

       Jedną z takich rodzin są Bartodziejscy, których nazwisko powstało od nazwy naszej miejscowości. Dokumenty potwierdzają, że w XVI i XVII w. wieś była ich własnością. W późniejszym okresie należały do nich różne, niewielkie majątki na terenie ziemi radomskiej. W XIX w. do tego rodu należały m.in. dobra ziemskie w Wólce Domaniowskiej, a kilku Duninów Bartodziejskich mieszkało w Radomiu. Po 1945 roku los polskich ziemian oznaczał represje i utratę rodzinnych majątków, a często konieczność opuszczenia kraju. Bartodziejscy znaleźli się m.in. we Francji i.Kanadzie

      Kontakt z naszym stowarzyszeniem nawiązała Pani Joanna Turlej z domu Dunin Bartodziejska, mieszkająca obecnie w Oakville w kanadyjskiej prowincji Ontario. Przodkowie Joanny Turlej byli radomskimi Duninami, a rodzinne pamiątki potwierdzają, że wcześniej byli również właścicielami ziemskimi. Joanna Turlej i jej brat Tadeusz Bartodziejski (również mieszkający w Kanadzie) są artystami akwarelistami. Poniżej przedstawiamy obraz namalowany przez ostatniego z rodu Duninów Bartodziejskich, inspiracją do jego powstania były zdjęcia z naszej strony.

.

..

Autor: Tadeusz Bartodziejski
.

http://www.colourandformsociety.com/TadDunin.htm

..

Strona Joanny Turlej: http:/www.colourandformsociety.com/JoannaTurlej.htm

 

  

dodano 10.09.2007


Znajdź kolegów...
Znajdź kolegów i koleżanki ze szkolnej ławy. Odwiedź szkołę w Bartodziejach
w portalu NASZA KLASA:


Wrzesień 2008 (nr 1) pdf
Listopad 2008 (nr 2) pdf
Styczeń 2009 (nr 3) pdf
Marzec 2009 (nr 4) pdf
Lipiec 2009 (nr 5) pdf
Wrzesień/październik (nr 6) pdf


Jesteś naszym 1645386 gościem.