1945-1949

 

Organizacja szkoły w okresie powojennym 

 

Po opuszczeniu Bartodziej przez wojska niemieckie w styczniu 1945 roku przystąpiono do ponownej organizacji szkoły powszechnej. Nauka została wznowiona 27 lutego 1945 r. w dawnym budynku szkolnym, należącym do właściciela bartodziejskiego majątku Bolesława Janowskiego. Nie istniejący obecnie budynek starej szkoły znajdował się w pobliżu dawnych dworskich czworaków. Do szkoły zapisano 110 uczniów. Szkoła nie nadawała się do prowadzenia zajęć. Był to budynek zawilgocony, źle usytuowany, pozbawiony gruntu szkolnego i budynków gospodarczych. Do prowadzenia zajęć przeznaczona była jedna ciemna izba. W części przeznaczonej na mieszkanie dla nauczyciela składającej się z pokoju i kuchni mieszkała w tym czasie rodzina wysiedleńców. Ponieważ również ta część starej szkoły była zawilgocona dotychczasowi nauczyciele nie mieszkali w niej lecz wynajmowali pokoje na wsi. W pierwszym okresie funkcjonowania szkoły była to placówka 2-klasowa. Szkoła nie posiadała żadnych pomocy naukowych. Naukę podjęło 141 uczniów urodzonych w latach 1932-1938, pochodzących z następujących miejscowości: Bartodzieje – 82, Olszowa – 24, Osowie – 15, Bartosy – 14, Bródek – 5, Borki – 1

 

Jesienią 1945 roku szkołę przeniesiono do innego budynku, który również należał do Bolesława Janowskiego. Do dziś mieści się w nim PSP w Bartodziejach. Budynek, który w ostatnim okresie wojny Niemcy przeznaczyli na szpital wojskowy, był w dużym stopniu zdewastowany. Początkowo nauka mogła odbywać się tylko w 2 izbach, które również wymagały naprawy. Dzięki wysiłkowi mieszkańców wsi w pomieszczeniach szkoły przeprowadzono częściowy remont, poprawiono podłogi, oszklono cześć okien, zamontowano prowizoryczne ławki. Mimo trudnych warunków i prawie zupełnym braku pomocy naukowych szkoła została uruchomiona i zajęcia odbywały się regularnie. Pierwszym kierownikiem szkoły został Jan Stańczak (ur.1914), który rozpoczął pracę 1 października 1945 r. Ponadto w Bartodziejach w roku szkolnym 1945/1946 uczyła jego żona Zofia Stańczak - przeniesiona z Woli Goryńskiej  (ur.1912) oraz Eleonora Bielawska (zatrudniona od 1 września 1946 r. wcześniej pracowała w Piotrowicach w gminie Gzowice). […] (ur.1901). W VI-klasowej szkole uczyło się łącznie 141 uczniów. W roku szkolnym 1946/1947 w szkole w Bartodziejach prowadziły działalność 3 organizacje młodzieżowe: PCK, Zuchy oraz Spółdzielnia Uczniowska. Uczniowie klasy III i IV wzięli udział w wycieczce do zniszczonej Warszawy. Szkoła nie posiadała drwalni i sanitariatów. Opał na zimę został zapewniony tylko częściowo.

 

W roku szkolnym 1947/48 szkołę rozszerzono do VII klas. Przed rozpoczęciem roku szkolnego stan wyposażenia szkoły w sprzęt przestawiał się bardzo ubogo. Ławki szkolne były wykonane przez rodziców i według kierownika nie nadawały się do siedzenia i pracy,  nie było żadnej szafy, tablicy, materiałów piśmiennych ani map. Nie było wystarczającej ilości opału. We wrześniu 1947 roku rozpoczęto gruntowny remont szkoły, polegający na wybudowaniu ściany działowej, utworzeniu trzeciej sali lekcyjnej i korytarza, zamontowano dwie pary drzwi, częściowo ubito sufit i podłogę oraz pogrubiono wschodnią ścianę szkoły. Remontu nie rozpoczęto w wakacje z braku pieniędzy, dlatego zajęcia szkolne rozpoczęto dopiero w październiku. Prezes komitetu rodzicielskiego Józef Jankowski otrzymał 50 tys. zł. od Zarządu Gminy w Jedlińsku dopiero na początku września 1947 r. W roku szkolnym 1947/1948 zajęcia prowadzone były w 3 salach. W grudniu 1947 roku zostały przerwane z powodu mrozu. Mimo przeprowadzonego już częściowo remontu w jednej sali nie było w ogóle pieca, w pozostałych były uszkodzone i nadal część okien nie była oszklona.

 

Wiosną 1948 roku szkoła wciąż nie posiadała boiska szkolnego, ogródka, budynków gospodarczych ani sanitariatów. Budynek wymagał dalszego remontu w zakresie wykonania sufitów, drugich okien oraz przybudówki. Od 14 grudnia 1948 roku pracę Bartodziejach podjęła Pani Maria Pasut (została na własną prośbę przeniesiona ze szkoły w Kaszubskiej Woli). Zastąpiła Panią Kazimierę Musiałek. Jesienią 1948 roku w szkole przeprowadzono kolejny remont, który obejmował wykonanie podprzybitki w dwóch salach, podłogi w korytarzu, otynkowanie sufitów w 3 salach, reparację okien oraz budowę pieca. Punkt biblioteczny w szkole w Bartodziejach został otwarty 19 stycznia 1949 r. W uroczystym otwarciu wziął Józef Jankowski - przedstawiciel PRN i powiatowy wiceprezes SL oraz Jan Kęska - prezes Gm ZSCH i członek PZPR. W styczniu 1949 r. kierownik szkoły Jan Stańczak wystosował prośbę do Zarządu Gminy Jedlińsk o zakup 1 ha ziemi dla szkoły w związku z likwidacją majątku Bolesława Janowskiego. Zakupiony grunt miał zostać przeznaczony na boisko, budynki gospodarcze oraz ogródek. W maju 1949 roku powołany został zespół społeczno - pedagogiczny w następującym składzie:

 

Stańczak Jan – kierownik szkoły – nauczyciel nauki o Polsce

 

Kęska Jan – Przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego

 

Król Józef – delegat KR

Jankowski Józef - członek (Przewodniczący GRN)

 


Znajdź kolegów...
Znajdź kolegów i koleżanki ze szkolnej ławy. Odwiedź szkołę w Bartodziejach
w portalu NASZA KLASA:


Wrzesień 2008 (nr 1) pdf
Listopad 2008 (nr 2) pdf
Styczeń 2009 (nr 3) pdf
Marzec 2009 (nr 4) pdf
Lipiec 2009 (nr 5) pdf
Wrzesień/październik (nr 6) pdf


Jesteś naszym 1177009 gościem.