Rozbiórka budynku gospodarczego 2011

Prace rozbiórkowe dobiegły końca

Przed kilkoma dniami zakończyła się rozbiórka murowanego budynku gospodarczego przy szkole w Bartodziejach. Obiekt był w bardzo złym stanie technicznym i groził zawaleniem, a jego usytuowanie utrudniało zagospodarowanie terenu. Rozbiórka została wykonana społecznie bez udziału środków budżetu gminy. Wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tego zadania, a zwłaszcza Panu Marianowi Kulińskiemu - koordynatorowi całości prac, składam serdeczne podziękowania w imieniu własnym oraz pani Doroty August - Dyrektor PSP w Bartodziejach.

Wojciech Ćwierz

stan na koniec października 2011 (połowa budynku została rozebrana)
stan na 25 listopada 2011 (prace zostały zakończone)
 
 Znajdź kolegów...
Znajdź kolegów i koleżanki ze szkolnej ławy. Odwiedź szkołę w Bartodziejach
w portalu NASZA KLASA:


Wrzesień 2008 (nr 1) pdf
Listopad 2008 (nr 2) pdf
Styczeń 2009 (nr 3) pdf
Marzec 2009 (nr 4) pdf
Lipiec 2009 (nr 5) pdf
Wrzesień/październik (nr 6) pdf


Jesteś naszym 1305264 gościem.