Raport 03/11/08

„KOALICJA POKOLEŃ NA RZECZ PROMOCJI SOŁECTWA”

..

Jak w praktyce wygląda integracja mieszkańców wsi Bartodzieje?
Stan realizacji projektu na 03.11.2008 r.

 ..

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje od sierpnia br. realizuje projekt „Koalicja Pokoleń na Rzecz Promocji Sołectwa” finansowany ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich - Programu Integracji Społecznej. W ramach projektu, który zaplanowano na okres trzynastu miesięcy, przewidziane są działania mające na celu integrację mieszkańców Bartodziej. Najważniejsze z nich to organizacja spotkań wiejskich, wydawanie bezpłatnej gazety sołeckiej oraz otwarcie punktu bezpłatnego dostępu do Internetu.

 ..

Projekt wszedł we właściwą fazę realizacji we wrześniu br. Po przekazaniu przez Urząd Gminy pierwszych środków finansowych w postaci zaliczki, możliwy był zakup komputera niezbędnego do uruchomienia punktu dostępu do Internetu. Punkt mieści się w jednym z pomieszczeń szkoły w Bartodziejach i jest otwarty w każdą środę w godzinach od 16.00 do 20.00. Jak się okazało był to dobry pomysł, gdyż z punktu każdorazowo korzysta od kilku do kilkunastu osób, głównie dzieci i młodzieży. We wrześniu ukazał się również pierwszy numer gazety sołeckiej wsi Bartodzieje, która wydana została w wersji papierowej w ilości 150 szt. i rozpowszechniona wśród mieszkańców sołectwa. Wydawanie gazety przyczynia się bezpośrednio do głównego celu projektu, a więc do integracji mieszkańców, którzy za jej pośrednictwem zapoznają się ze sprawami ważnymi dla lokalnej społeczności. Gazeta publikowana jest również w wersji elektronicznej na stronie internetowej stowarzyszenia.

..

Do tej pory odbyły się trzy spotkania wiejskie, w których wzięli udział przedstawiciele wszystkich pokoleń (młodzież, osoby dorosłe i seniorzy). Podczas spotkań omawiana była głównie bieżąca działalności stowarzyszenia i przebieg realizowanego projektu, a także inne sprawy, m.in, organizacja festynu i turnieju tenisa stołowego, które odbyły się w październiku przy PSP w Bartodziejach. Szczególne znaczenie miało zebranie zorganizowane w dniu 29 października, gdyż wziął w nim udział Wójt Gminy Jastrzębia Zdzisław Karaś oraz Radny Powiatu Radomskiego Robert Dobosz. Pan wójt przedstawił zebranym efekty innych projektów, które są obecnie realizowane na terenie gminy, wskazując na znaczenie programów społecznych dla rozwoju lokalnych społeczności. Jego zdaniem Bartodzieje są jednym z najlepiej zorganizowanych sołectw i dzięki temu skutecznie wykorzystują szanse na uzyskanie wsparcia konkretnych pomysłów, będących odpowiedzią na istniejące problemy, a jako przykład wskazał uruchomienie w remizie w Bartodziejach siłowni oraz punktu rehabilitacji.

..


Znajdź kolegów...
Znajdź kolegów i koleżanki ze szkolnej ławy. Odwiedź szkołę w Bartodziejach
w portalu NASZA KLASA:


Wrzesień 2008 (nr 1) pdf
Listopad 2008 (nr 2) pdf
Styczeń 2009 (nr 3) pdf
Marzec 2009 (nr 4) pdf
Lipiec 2009 (nr 5) pdf
Wrzesień/październik (nr 6) pdf


Jesteś naszym 1160627 gościem.