spotkanie mieszkańców 29/10/2008

Spotkanie w wójtem i radnym powiatu (29 października 2008 r.)
.........

W dniu 29 października w szkole w Bartodziejach odbyło się spotkanie mieszkańców zorganizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje w ramach projektu „Koalicja Pokoleń na Rzecz Promocji Sołectwa”. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: wójt gminy Jastrzębia Zdzisław Karaś oraz Robert Dobosz - radny powiatu radomskiego.
.........

Głównym celem zebrania była prezentacja dotychczasowego przebiegu i efektów projektu. Dzięki dotacji ze środków Programu Integracji Społecznej od września w szkole w Bartodziejach działa punkt bezpłatnego dostępu do Internetu, ukazał się pierwszy numer gazety sołeckiej, a w najbliższym czasie rozpocznie się remont sali, z której korzysta stowarzyszenie.
.........

Wójt Zdzisław Karaś przedstawił zebranym efekty innych projektów, które są obecnie realizowane na terenie gminy, wskazując na znaczenie programów społecznych dla rozwoju lokalnych społeczności. Zdaniem wójta wieś Bartodzieje jest jednym z najlepiej zorganizowanych sołectw i dzięki temu skutecznie wykorzystuje szanse na uzyskanie wsparcia konkretnych pomysłów, które są odpowiedzią na istniejące problemy społeczne, a jako przykład wskazał uruchomienie w remizie w Bartodziejach siłowni oraz punktu rehabilitacji.

.........

W trakcie dyskusji wójt odpowiadał na liczne pytania, które dotyczyły m.in. planowanych inwestycji oraz bieżących problemów z życia wsi. Zebrani zostali poinformowani i rozpoczęciu budowy drogi na Bartosach, która ma zostać zakończona do połowy listopada tego roku. Budowa drogi na Koloniach Bartodzieje, której projekt został sfinansowany ze składek mieszkańców, ma być realizowana w 2009 roku, a termin jej zakończenia będzie zależeć od uzyskania przez gminę na ten cel środków unijnych. Ponadto wójt zapewnił o dalszym finansowaniu linii autobusowej „L” i zaprzeczył rzekomym planom jej likwidacji. W zakresie inwestycji oświatowych wójt zapowiedział ocieplenie budynku szkoły w Bartodziejach oraz modernizację boiska, zaznaczając że wykonanie tych przedsięwzięć będzie rozłożone na kilka najbliższych lat.

.........

Radny Robert Dobosz przedstawił tegoroczne inwestycje drogowe powiatu, a od mieszkańców usłyszał kilka ważnych postulatów dotyczących poprawy dróg podległych starostwu. Zdaniem zebranych zarówno droga od krzyżówek w Bartodziejach w kierunku Jedlińska, jak i w kierunku Woli Goryńskiej wymagają poszerzenia, gdyż nie są dostosowane do obecnego natężenia ruchu, który wzrósł po oddaniu do użytku nowego mostu ma Radomce. Ponadto mieszkańcy zwracali uwagę na konieczność poprawy stanu poboczy, które w wielu miejscach od lat nie były niwelowane, co utrudnia odpływ w wody zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Radny zapewnił, że powyższe sugestie przekaże do powiatowego zarządu dróg w celu ich uwzględnienia w bieżących pracach i planach inwestycyjnych na kolejne lata.

..................

Podczas zebrania mieszkańcy przedstawiali również problemy, które są znane od wielu lat, a mimo to wciąż nie zanosi się na ich rozwiązanie. Do takich spraw należy m.in. budowa oświetlenia na odcinku od końca wsi Bartodzieje w kierunku stacji kolejowej, poprawa widoczności na niebezpiecznych zakrętach dróg powiatowych oraz problem zagospodarowania fundamentów szkoły.

.........

W końcowej części spotkania głos zabrała Pani Dyrektor PSP w Bartodziejach Dorota August, która podziękowała Panu Wójtowi za udział w zebraniu, podkreślając jego wieloletnie zaangażowanie w poprawę stanu budynku szkoły oraz udaną współpracę w zakresie pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych m.in na zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z kierowanej przez nią placówki.


Znajdź kolegów...
Znajdź kolegów i koleżanki ze szkolnej ławy. Odwiedź szkołę w Bartodziejach
w portalu NASZA KLASA:


Wrzesień 2008 (nr 1) pdf
Listopad 2008 (nr 2) pdf
Styczeń 2009 (nr 3) pdf
Marzec 2009 (nr 4) pdf
Lipiec 2009 (nr 5) pdf
Wrzesień/październik (nr 6) pdf


Jesteś naszym 1190394 gościem.